Χυτό Δάπεδο

Κατασκευή νέου χυτού δαπέδου ασφαλείας για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των οργάνων παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των  προτύπων ΕΝ 1176: 2008, ΕΝ 1177: 2008.

Η κατασκευή του συνθετικού χυτού τάπητα γίνεται σε δύο στρώσεις:

Η πρώτη στρώση αποτελείται από μαύρους κόκκους ελαστικού SBR (καουτσούκ) , που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Το μείγμα παρασκευάζεται και διαστρώνεται χυτό επί του έργου χρησιμοποιώντας μυστρί και οδηγούς (ράγες) έτσι ώστε να δημιουργηθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα δηλαδή μια επίπεδη επιφάνεια.

 Πάνω στην  πρώτη στρώση (αφού έχει στεγνώσει) διαστρώνεται με όμοιο τρόπο η δεύτερη στρώση Η στρώση αυτή αποτελείται από κόκκους ελαστικού EPDM σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, που συνδέονται μεταξύ τους με ειδική κόλλα πολυουρεθάνης. Το φινίρισμα της τελικής επιφάνειας γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ο συγκεκριμένος τάπητας είναι υδατοπερατός και κατάλληλος για μεγάλα ύψη πτώσης αναλόγως το πάχος του.


Site created by