Καλέστε μας

+30 (210) 9637524

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία, η Ηλιαχτίδα ενσωματώνει στην επιχειρηματική της δραστηριότητα κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς και συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης, όποτε αυτό είναι εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό επενδύει στην αξιοπιστία των προϊόντων της καθώς και των στελεχών της, δίνοντας έμφαση σε ό,τι δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση και μακροπρόθεσμη προοπτική. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

  • Η Ηλιαχτίδα έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει προγράμμα ενεργειακής διαχείρισης (πιστοποίηση ISO 50001:2011)
  • Δεσμεύεται για την ύπαρξη πολιτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια όλων των εργαζομένων (πιστοποίηση ISO BS OHSAS 18001: 2007)
  • Προσφέρει δυνατότητες κατάρτισης και μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες προαγωγής των εργαζομένων μέσα από την ίδια την οργάνωση της.

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί για την Ηλιαχτίδα μια από τις θεμελιώδεις αξίες που αναγνωρίζει έμπρακτα, προσφέροντας σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας και ειδικά σε παιδιά.

Οι δράσεις που έχουμε συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια εστιάζουν σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη στήριξη κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη. Η εταιρεία μας προσφέρει ανιδιοτελώς χωρίς να επιδιώκει αναγνώριση και προβολή συνεπώς δεν δημοσιεύουμε τις δράσεις στο πλαίσιο των οποίων έχουμε πραγματοποιήσει συνεισφορές.